best-sytem-to-learn-English-1080×675
مهارتهای چهارگانه در زبان انگلیسی مهارتهای چهارگانه در زبان انگلیسی، برای آموزش زبان خارجی لازم است ابتدا دانش آموزان در حد لزوم در معرض زبان قرار گیرند تا مهارتهای دریافتی زبان (receptive skills) را در خود تقویت نمایند و سپس ...
هدف نوین
blog05
پنج ویژگی یک زبان آموز موفق   پنج ویژگی یک زبان آموز موفق ، بسیاری از مردم با دیدن کسانی که در یادگیری زبان انگلیسی موفق بوده اند، دست آوردهای آنها را به توانایی ذاتی، شرایط خوب و یا انتخاب ...
هدف نوین
blog02
آرزوی هر زبان آموزی است که بتواند زبان انگلیسی را به خوبی افراد انگلیسی زبان صحبت کند. برای دستیابی به این هدف نکات زیر را در نظر بگیرید: روی روانی گفتار خود کار کنید. منظور از روان بودن این است ...
هدف نوین
blog01
بخش مصاحبه ی آزمون آیلتس برای به چالش کشیدن شما بصورت شفاهی است. این مصاحبه که معمولا تا پانزده دقیقه طول می کشد معیاری است برای آگاهی یافتن از معلومات و اطلاعات شما که چگونه می توانید آنها را بصورت ...
هدف نوین
X